Samorząd terytorialny


Samorząd terytorialny

2019-09-24

Zmiany przepisów prawa w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście wymogów Prawa zamówień publicznych

W dniu 06.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Więcej