Aktualności

Typ treści
Szukaj:

COVID-19

2024-06-14

Kancelaria zatrudni aplikanta radcowskiego oraz radcę prawnego/adwokata

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres kancelaria@mk-...

Więcej
Prawo pracy

2024-03-12

Informacja dot. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym

   Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U...

Więcej
COVID-19

2023-08-02

Wykaz zarządzeń i komunikatów Prezesa NFZ

Wykaz zarządzeń i komunikatów Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowanych w 2020-2023 roku

Więcej
Ochrona zdrowia

2023-08-02

Prawo ochrony zdrowia- projekty i ogłoszone akty prawne

Informacja na temat projektów ustaw i rozporządzeń oraz już ogłoszonych aktów prawnych z zakresu prawa ochrony zdrowi...

Więcej
COVID-19

2023-06-23

Wykaz aktów prawnych- COVID 19

Wykaz aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wprowadzone lub zmienione w związku z epidemią koronawi...

Więcej
Prawo pracy

2023-03-29

Zmiany w Kodeksie Pracy praca zdalna i kontrola trzeźwości

I. Praca Zdalna

Na podstawie Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy

Więcej
COVID-19

2022-02-15

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19

Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ...

Więcej
Zamówienia publiczne

2022-02-01

Rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych

Obowiazek jednostki sektora finansów publicznych do prowadzenia rejestracji w Rejestrze Umów każdej zawartej od dnia ...

Więcej
Prawo pracy

2021-12-10

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

Regulacje dotyczące szkoleń okresowych z BHP.

Więcej
Ochrona zdrowia

2021-02-10

Obowiązek lekarski powiadamiania organu wydającego prawo jazdy o zdiagnozowanej jednostce chorobowej u pacjenta

Obowiązek lekarza powiadomienia organu wydającego prawo jazdy o tym, że zdiagnozowana została u pacjenta jednostka ch...

Więcej
Ochrona zdrowia

2021-01-22

Zwolnienie z podatku od towarów i usług a udostępnianie dokumentacji medycznej, opodatkowanie usług Świadczonych przez SP ZOZ na rzecz Policji

Dokumentacja medyczna jest sporządzona podczas udzielania pacjentowi świadczeń z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera szc...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-10-20

Prawo kierownika SP ZOZ do umarzania należnych wierzytelności

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest jednostką sektora finansów publicznych z mocy art. 9 pkt 10 ustaw...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-13

Udostepnianie dokumentacji medycznej a udzielanie informacji - zakładom ubezpieczeń, dodatkowe opłaty

Szpital nie może pobierać dodatkowej opłaty za przesłanie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń. Takie udostęp...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Czy Szpital może do kosztów za udostępnienie dokumentacji medycznej doliczać kwotę uwzględniającą koszt wysyłki i czy...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Wyniki badań obrazowych na płycie

Czy Szpital ma obowiązek nieodpłatnie wydawać wyniki badań obrazowych (RM, CT) na płycie CR, pomimo iż wyniki badań o...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Podstawa prawna i cel udostępnienia dokumentacji medycznej

Czy we wniosku przygotowanym przez archiwum zakładowe o udostępnienie dokumentacji medycznej należy zawrzeć propozycj...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Pierwszy egzemplarz dokumentacji medycznej

Czy pierwszy egzemplarz dokumentacji medycznej należy wydawać za darmo, a następne odpłatnie?

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Nieodebrana dokumentacja medyczna a koszty

W jaki sposób postępować w sytuacji, gdy pacjent złożył wniosek o dokumentację medyczną i jej nie odebrał? W jaki spo...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Udostępnienie dokumentacji medycznej z podatkiem czy bez?

Wysokość maksymalnej opłaty za udostępnienie dokumentacji uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie ...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-01

Koszty przesyłki przy udostępnieniu dokumentacji medycznej

Czy możliwe jest wystawianie faktury za koszty przesyłki przy udostępnieniu dokumentacji medycznej podmiotom, od kt&o...

Więcej
COVID-19

2020-04-17

Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w związku z epidemią SARS-CoV-2

Zgodnie z art. 47a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-11-08

Opinia prawna dotycząca odstąpienia wykonawcy i inwestora od umowy o roboty budowlane

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca skuteczności odstąpienia wykonawcy od umowy o roboty budowlane oraz skutków ods...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-11-08

Reprezentacja Inwestora w postępowaniu sądowym

Reprezentacja Inwestora w postępowaniu sądowym w sprawie z powództwa podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia (na art. 64...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-10-08

Opinia prawna dotycząca przyczyn opóźnienia w realizacji Inwestycji, w kontekście odpowiedzialności Zamawiającego oraz Generalnego Wykonawcy

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca przyczyn opóźnienia w realizacji Inwestycji, w kontekście odpowiedzialności Zam...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-10-08

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca roszczeń zgłoszonych przez podwykonawcę na podstawie na art. 647[1] §5 Kodeksu Cywilnego

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca roszczeń zgłoszonych przez podwykonawcę na podstawie na art. 6471 §5 Kodeksu cy...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-10-08

Reprezentacja Inwestora w postępowaniu sądowym o zapłatę wynagrodzenia

Reprezentacja Inwestora w postępowaniu sądowym w sprawie z powództwa podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia (na art. 64...

Więcej
Samorząd terytorialny

2019-09-24

Zmiany przepisów prawa w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście wymogów Prawa zamówień publicznych

W dniu 06.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Więcej
Ochrona zdrowia

2019-03-21

Okresy przedawnienia i koszty związane z wyegzekwowaniem należności przyznanych w wyrokach karnych

Okres przedawnienia i koszty związane z wyegzekwowaniem świadczenia pieniężnego przyznanego (np.: fundacji, stowarzys...

Więcej
Zamówienia publiczne

2014-01-08

Opinie prawników Kancelarii - prawo zamówień publicznych 2014r.

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca roszczeń zgłoszonych przez podwykonawcę na podstawie na art. 6471 §5 Kodeksu cy...

Więcej
Zamówienia publiczne

2012-06-08

Opinia w przedmiocie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych

Opinia w przedmiocie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowani...

Więcej