Ochrona zdrowia


Ochrona zdrowia

2023-08-02

Prawo ochrony zdrowia- projekty i ogłoszone akty prawne

Informacja na temat projektów ustaw i rozporządzeń oraz już ogłoszonych aktów prawnych z zakresu prawa ochrony zdrowi...

Więcej
Ochrona zdrowia

2021-02-10

Obowiązek lekarski powiadamiania organu wydającego prawo jazdy o zdiagnozowanej jednostce chorobowej u pacjenta

Obowiązek lekarza powiadomienia organu wydającego prawo jazdy o tym, że zdiagnozowana została u pacjenta jednostka ch...

Więcej
Ochrona zdrowia

2021-01-22

Zwolnienie z podatku od towarów i usług a udostępnianie dokumentacji medycznej, opodatkowanie usług Świadczonych przez SP ZOZ na rzecz Policji

Dokumentacja medyczna jest sporządzona podczas udzielania pacjentowi świadczeń z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera szc...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-10-20

Prawo kierownika SP ZOZ do umarzania należnych wierzytelności

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest jednostką sektora finansów publicznych z mocy art. 9 pkt 10 ustaw...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-13

Udostepnianie dokumentacji medycznej a udzielanie informacji - zakładom ubezpieczeń, dodatkowe opłaty

Szpital nie może pobierać dodatkowej opłaty za przesłanie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń. Takie udostęp...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Czy Szpital może do kosztów za udostępnienie dokumentacji medycznej doliczać kwotę uwzględniającą koszt wysyłki i czy...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Wyniki badań obrazowych na płycie

Czy Szpital ma obowiązek nieodpłatnie wydawać wyniki badań obrazowych (RM, CT) na płycie CR, pomimo iż wyniki badań o...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Podstawa prawna i cel udostępnienia dokumentacji medycznej

Czy we wniosku przygotowanym przez archiwum zakładowe o udostępnienie dokumentacji medycznej należy zawrzeć propozycj...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Pierwszy egzemplarz dokumentacji medycznej

Czy pierwszy egzemplarz dokumentacji medycznej należy wydawać za darmo, a następne odpłatnie?

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Nieodebrana dokumentacja medyczna a koszty

W jaki sposób postępować w sytuacji, gdy pacjent złożył wniosek o dokumentację medyczną i jej nie odebrał? W jaki spo...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-05

Udostępnienie dokumentacji medycznej z podatkiem czy bez?

Wysokość maksymalnej opłaty za udostępnienie dokumentacji uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie ...

Więcej
Ochrona zdrowia

2020-06-01

Koszty przesyłki przy udostępnieniu dokumentacji medycznej

Czy możliwe jest wystawianie faktury za koszty przesyłki przy udostępnieniu dokumentacji medycznej podmiotom, od kt&o...

Więcej
Ochrona zdrowia

2019-03-21

Okresy przedawnienia i koszty związane z wyegzekwowaniem należności przyznanych w wyrokach karnych

Okres przedawnienia i koszty związane z wyegzekwowaniem świadczenia pieniężnego przyznanego (np.: fundacji, stowarzys...

Więcej