Prawo administracyjne

 

Kancelaria prowadząc obsługę wielu jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych służy szerokim doradztwem w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze sferą działalności administracyjnej samych organów administracji (wydawanie decyzji, postanowień, pozwoleń, ich zmiany), jak również świadczy pomoc prawną dla osób i podmiotów, które napotykają problemy związane z postępowaniami prowadzonymi przez organy administracji.

Nasza wiedza wsparta wieloletnim doświadczeniem dotyczy prowadzonych przez organy administracji publicznej postępowań administracyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi (w szczególności: prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, prawo ochrony środowiska, podatki i opłaty lokalne), uzyskiwaniem pozwoleń (sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego), związanymi ze sprawami podatków od nieruchomości, wywłaszczeniem nieruchomości i ich zwrotem, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawami z zakresu pomocy społecznej.

Znajomość problematyki spraw prowadzonych przez organy administracji wraz ze znajomością procedur odwoławczych oraz sądowych w tym obszarze przez pracowników Kancelarii, pozwala na sprawne i szybkie rozwiązywanie problemów przy świadczeniu pomocy prawnej, tak dla samych organów administracji, jak i ich interesantów.

Nasi Eksperci

Radca prawny Renata Kościelska- Mazur Wspólnik, radca prawny od 1996 r

e-mail:rkoscielska@mk-radca.pl

radca prawny Joanna Kempisty- Żebrowska

e-mail: jzebrowska@mk-radca.pl

Masz pytanie? Napisz do nas