Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczne

2022-02-01

Rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych

Obowiazek jednostki sektora finansów publicznych do prowadzenia rejestracji w Rejestrze Umów każdej zawartej od dnia ...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-11-08

Opinia prawna dotycząca odstąpienia wykonawcy i inwestora od umowy o roboty budowlane

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca skuteczności odstąpienia wykonawcy od umowy o roboty budowlane oraz skutków ods...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-11-08

Reprezentacja Inwestora w postępowaniu sądowym

Reprezentacja Inwestora w postępowaniu sądowym w sprawie z powództwa podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia (na art. 64...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-10-08

Opinia prawna dotycząca przyczyn opóźnienia w realizacji Inwestycji, w kontekście odpowiedzialności Zamawiającego oraz Generalnego Wykonawcy

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca przyczyn opóźnienia w realizacji Inwestycji, w kontekście odpowiedzialności Zam...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-10-08

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca roszczeń zgłoszonych przez podwykonawcę na podstawie na art. 647[1] §5 Kodeksu Cywilnego

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca roszczeń zgłoszonych przez podwykonawcę na podstawie na art. 6471 §5 Kodeksu cy...

Więcej
Zamówienia publiczne

2019-10-08

Reprezentacja Inwestora w postępowaniu sądowym o zapłatę wynagrodzenia

Reprezentacja Inwestora w postępowaniu sądowym w sprawie z powództwa podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia (na art. 64...

Więcej
Zamówienia publiczne

2014-01-08

Opinie prawników Kancelarii - prawo zamówień publicznych 2014r.

Opinia prawna dla Inwestora dotycząca roszczeń zgłoszonych przez podwykonawcę na podstawie na art. 6471 §5 Kodeksu cy...

Więcej
Zamówienia publiczne

2012-06-08

Opinia w przedmiocie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych

Opinia w przedmiocie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowani...

Więcej
Zamówienia publiczne

2012-06-01

Opinia dotycząca unieważnienia postępowania w przypadku braku otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych w celu sfinansowania dostawy sprzętu

Opinia co do możliwości unieważnienia postępowania w przypadku braku otrzymania przez Zamawiającego środków finansowy...

Więcej