Prawo samorządu terytorialnego

 

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności gmin i powiatów, ich jednostek organizacyjnych oraz związków jednostek samorządu terytorialnego. Posiadamy w tym zakresie bogate ponad dziesięcioletnie doświadczenie, wsparte ugruntowaną wiedzą i rzetelnym przygotowaniem fachowym i merytorycznym w prowadzeniu tego rodzaju doradztwa. Z naszych usług korzystają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, służymy również swoją wiedza i doświadczeniem zarządom powiatów, zarządom związków komunalnych oraz kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, prezesom spółek komunalnych.

Nasza kancelaria posiada w obsłudze podmioty lecznicze (sp zozy, spółki prawa handlowego, stowarzyszenia), jednostki oświaty, kultury, centra pomocy rodzinie, zarządy dróg. W obszarze naszej specjalizacji znajdują się również spółki komunalne, które ze względu na swój szczególny status wymagają szczególnej wiedzy z zakresu ich funkcjonowania wyznaczonego ramami ustawy o gospodarce komunalnej.

Kancelaria w ramach specjalizacji zwianej z tym obszarem obsługi posiada duże doświadczenie w zakresie czuwania nad zgodnością z prawem działań uchwałodawczych organów jednostek samorządu, zgodnością podejmowanych działań z wymogami ustawy o finansach publicznych, w szczególności w aspektach związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej.

Znajomość regulacji prawa samorządowego, pragmatyki pracowniczej dotyczącej pracowników samorządowych, ustawy o działalności leczniczej, prawa oświatowego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa zamówień publicznych oraz przepisów znajdujących się w obszarze funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, pozwala na zaoferowanie naszym klientom rzetelnej, stojącej na wysokim poziomie merytorycznym obsługi, która jest oparta na doświadczeniu i ugruntowanej wiedzy. 

Nasi Eksperci

Radca prawny Renata Kościelska- Mazur Wspólnik, radca prawny od 1996 r

e-mail:rkoscielska@mk-radca.pl

Radca prawny Agata Okońska - Szczęch , radca prawny od 2013 r.

e-mail: aokonska-szczech@mk-radca.pl

Aleksandra Warszawska, radca prawny

e-mail: awarszawska@mk-radca.pl.

Masz pytanie? Napisz do nas