Prawo spółek

 

Kancelaria Radców Prawnych M. Mazur R. Kościelska - Mazur świadczy usługi związane z zakładaniem spółek prawa handlowego, przygotowując dokumentację niezbędną do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prowadzimy bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, reprezentujemy spółki w postępowaniu rejestrowym przed właściwymi sądami.

 

W ramach stałej lub doraźnej współpracy z Klientami świadczymy usługi prawne w zakresie takich zagadnień jak np.:

  • opracowanie dokumentów założycielskich,
  • zgłaszanie nowych spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • sprzedaż przedsiębiorstwa (wydzielonych części),
  • łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek,
  • obrót udziałami, akcjami,
  • obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego spółki.

Nasi eksperci

Barbara Jaworska - radca prawny, od 2014 r.

e-mail: bjaworska@mk-radca.pl

 

Radca prawny Michał Szeląg, radca prawny od 2017 r.

e-mail: mszelag@mk-radca.pl

Masz pytanie? Napisz do nas