Prawo ochrony zdrowia

 

Przez okres ponad 20 lat, prowadziliśmy (i aktualnie prowadzimy) kompleksową obsługę prawną samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również innych podmiotów leczniczych, będących przedsiębiorcami, stowarzyszeniem lub jednostką budżetową. W całym okresie naszej działalności, prawnicy Kancelarii mierzyli się z wieloma problemami jakie miały miejsce u naszych klientów – podmiotów leczniczych, i zawsze znajdowali rozwiązania, które pomagały w ich pokonaniu, umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie jednostki.  

Zajmujemy się doradztwem prawnym w procesie przekształcania podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, jak też w procesie tworzenia nowych podmiotów leczniczych (przez przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, fundacje czy stowarzyszenia). 

Prawnicy Kancelarii reprezentują podmioty lecznicze w sprawach związanych z jego bieżącą działalnością przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach o błędy medyczne, jak też w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych. W zależności od wielkości podmiotu leczniczego (rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, ilości zatrudnionych, ilości ewentualnych spraw sądowych, itp.), prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną poprzez stałe, osobiste dyżury w siedzibie Zamawiającego jak też w sposób medialny (email, telefon, fax). 

Nasi eksperci

Radca prawny Marek Mazur Wspólnik, radca prawny od 1997 r.

e-mail: mmazur@mk-radca.pl

Radca Prawny Cezary Palczarski, radca prawny od 1996 r.

e-mail: cpalczarski@mk-radca.pl.

Radca prawny Michał Szeląg, radca prawny od 2017 r.

e-mail: mszelag@mk-radca.pl

Masz pytanie? Napisz do nas