Usługi dla klientów indywidualnych

 

Kancelaria Radców Prawnych M. Mazur R. Kościelska - Mazur oferuje szeroki zakres usług dla podmiotów indywidualnych. Posiadamy istotne doświadczenie w dochodzeniu w imieniu naszych Klientów zwrotu nieruchomości utraconych w przeszłości na mocy aktów administracji publicznej, w tym odzyskiwanie nieruchomości wywłaszczonych. Prowadzimy postępowania, reprezentując Klienta m.in. w sprawach:

 

1)  Dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości:

 

 • o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o wydanie nieruchomości lub o jej przywrócenie do stanu poprzedniego.

 

2)  Pracowniczych: 

 

 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy,
 • o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy w sposób niezgodny z przepisami prawa,
 • o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
 • o ustalenie nawiązania stosunku pracy, prawa do urlopu wypoczynkowego, 
 • o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę wywołane wypadkiem przy pracy,
  chorobą zawodową, mobbingiem, niedozwoloną dyskryminacją.

3)  Przeprowadzenia procesu budowlanego.

4)  Zawierania umów cywilnoprawnych (w tym umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy sprzedaży):

 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Kancelaria Radców Prawnych M. Mazur R. Kościelska - Mazur świadczy pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi jak też przed sądami administracyjnymi. Stale prowadzimy szereg postępowań sądowych zarówno w ramach stałej obsługi prawnej naszych Klientów, jak i jako usługi doraźne. Prowadzimy m.in. postępowania w zakresie spraw:

 • pracowniczych (zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika),
 • gospodarczych,
 • cywilnych ,
 • rejestrowych.

Prawnicy Kancelarii reprezentowali naszych Klientów w kilku tysiącach spraw sądowych w szczególności w sprawach pracowniczych, procesach cywilnych i gospodarczych.

Naszych Klientów reprezentujemy także w postępowaniach przed sądami polubownymi oraz w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Masz pytanie? Napisz do nas