Obrót nieruchomościami

 

Kancelaria w zakresie świadczonej pomocy prawnej zajmuje się problematyką publicznego obrotu nieruchomościami, stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, a ponadto służy doradztwem osobom fizycznym oraz innym podmiotom w zakresie spraw związanych z prywatnym obrotem nieruchomości, w tym ich zbywaniem, obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi, najmem i dzierżawą. 

W obsługiwanych przez Kancelarię podmiotach sfery publicznej, w szczególności jednostkach samorządu terytorialnego zajmujemy się problematyką stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami i sprawami zawiązanymi z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości, ich zbywaniem, obciążaniem, ustanawianiem trwałego zarządu, ich najmem i dzierżawą. 

Kancelaria prowadzi w tym obszarze również postępowania związane z wywłaszczaniem nieruchomości na cele publiczne oraz zwrotem tych nieruchomości ze względu na niezrealizowanie celu publicznego wywłaszczenia. 

Służymy naszym klientom szerokim doradztwem w zakresie przygotowywania umów przedwstępnych sprzedaży, umów sprzedaży, użyczenia, najmu i dzierżawy.

Posiadamy w tym obszarze naszej działalności wieloletnie doświadczenie zapewniające profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny świadczonej pomocy prawnej.  

Nasi eksperci

Radca prawny Renata Kościelska- Mazur Wspólnik, radca prawny od 1996 r

e-mail:rkoscielska@mk-radca.pl

Masz pytanie? Napisz do nas