Prawo oświatowe

W zakresie prawa oświatowego radcowie prawni naszej Kancelarii udzielają kompleksowej pomocy prawnej placówkom oświatowym czy organom prowadzącym jak również dyrektorom placówek oświatowych, pracownikom placówek oświatowych, w tym nauczycielom oraz rodzicom i uczniom.
Posiadamy doświadczenie w sprawach dotyczących m.in. wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę, odprawy, ograniczenia zatrudnienia. Ponadto bardzo często pojawiają się kwestie urlopu dla poratowania zdrowia, zasiłku na zagospodarowanie, kar dyscyplinarnych i porządkowych, jak również praw przysługujących na podstawie kodeksu pracy czy też powierzenia stanowiska dyrektora, odwołania ze stanowiska dyrektora i wicedyrektora. Udzielamy porad prawnych również w związku z likwidacją placówek oświatowych, a także uprawnieniami członków związku zawodowego. Reprezentujemy nauczycieli w postępowaniach przed rzecznikiem dyscyplinarnym czy też przed komisją dyscyplinarną przy wojewodzie właściwą dla nauczycieli.

Nasi eksperci

Radca prawny Renata Kościelska- Mazur Wspólnik, radca prawny od 1996 r

e-mail:rkoscielska@mk-radca.pl

Radca prawny Agata Okońska - Szczęch , radca prawny od 2013 r.

e-mail: aokonska-szczech@mk-radca.pl

Aleksandra Warszawska, radca prawny

e-mail: awarszawska@mk-radca.pl

Masz pytanie? Napisz do nas