Nasz zespół

Radca prawny Marek Mazur Wspólnik, radca prawny od 1997 r.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierunek PRAWO. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych, prawie ochrony zdrowia, prawie pracy. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych, w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pod jego kierunkiem kancelaria prowadzi szereg procesów, mających na celu uzyskanie przez podmioty lecznicze zapłaty od Narodowego Funduszu Zdrowia, za wykonane świadczenia zdrowotne ponad tzw. "limity umowne". Jest członkiem Okręgowej Rady Radców Prawnych w Lublinie oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Zarządza i reprezentuje Kancelarię w kontaktach z klientami.

e-mail: mmazur@mk-radca.pl

 

Radca prawny Renata Kościelska- Mazur Wspólnik, radca prawny od 1996 r

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierunek PRAWO oraz drugi kierunek: ADMINISTRACJA. W latach 1990 - 1998 była pracownikiem naukowym UMCS w Lublinie w Zakładzie Procedury Administracyjnej. Od 1998 r., wspólnie z Markiem Mazurem prowadzi Kancelarię Radców Prawnych. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie samorządu terytorialnego, prawie administracyjnym, procedurze administracyjnej, prawie cywilnym. Nadzoruje obsługę prawną prowadzoną na rzecz spółek prawa handlowego, w szczególności spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Włada językiem rosyjskim. Zarządza i reprezentuje kancelarię w kontaktach z klientami.

e-mail:rkoscielska@mk-radca.pl

 

Radca Prawny Cezary Palczarski, radca prawny od 1996 r.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierunek PRAWO. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie związkowym, prawie ochrony zdrowia. W kancelarii prowadzi kompleksową obsługę podmiotów leczniczych. Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: cpalczarski@mk-radca.pl.

 

Radca prawny Magdalena Solis, radca prawny od 2007 r.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierunek PRAWO. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie pracy, prawie cywilnym, postępowaniu egzekucyjnym. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną spółek komunalnych - spółek akcyjnych, spółek z o.o. Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: msolis@mk-radca.pl

 

Radca prawny Agata Okońska - Szczęch , radca prawny od 2013 r.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Współpracuje z Kancelarią od 2013 r. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, prawie pracy, prawie samorządu terytorialnego. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego. Biegle włada językiem angielskim.

e-mail: aokonska-szczech@mk-radca.pl

 

 

Aleksandra Warszawska, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Współpracuje z Kancelarią od 2014 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie pracy, prawie gospodarczym. W Kancelarii zajmuje się obsługa prawną jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat).

e-mail: awarszawska@mk-radca.pl.

radca prawny Joanna Kempisty- Żebrowska

e-mail: jzebrowska@mk-radca.pl

Radca prawny Michał Szeląg, radca prawny od 2017 r.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Prawo. W trakcie studiów otrzymywał stypendium naukowe Rektora UMCS w Lublinie dla najlepszych studentów. Ukończył certyfikowany kurs na specjalistę do spraw zamówień publicznych. Posługuje się językiem angielskim. W Kancelarii zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa medycznego, prawa zamówień publicznych, prawa umów gospodarczych.

e-mail: mszelag@mk-radca.pl

 

Radca prawny Barbara Jaworska, radca prawny od 2014 r

e-mail: bjaworska@mk-radca.pl

Radca prawny Janusz Wereski, radca prawny od 1986 r.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierunek PRAWO. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, prawie administracyjnym, prawie ochrony zdrowia. W kancelarii zajmuje się obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów leczniczych. Posługuje się językiem rosyjskim.

e-mail: jwereski@mk-radca.pl

 

Radca prawny Marta Nowaczewska, radca prawny od 2021r.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie od 2021 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierunek Prawo. W trakcie studiów otrzymywała stypendium naukowe Rektora UMCS w Lublinie dla najlepszych studentów. Ukończyła także I stopień studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe na UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w prawie medycznym, prawie pracy i prawie administracyjnym. Współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych M. Mazur R. Kościelska – Mazur od lutego 2017 r.

e-mail: mnowaczewska@mk-radca.pl

 

Radca prawny dr Natalia Kurek, radca prawny od 2022r.

e-mail: nkurek@mk-radca.pl

 

Radca prawny Marta Skurko, radca prawny od 2021r.

e-mail: mskurko@mk-radca.pl

Aplikant radcowski Oliwier Grzywaczewski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent Prawa oraz Germanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wielokrotny stypendysta stypendium Rektora UMCS oraz Marszałka Województwa Lubelskiego dla najlepszych studentów. Doskonalenie wiedzy prawniczej rozpoczął podczas studiów jako prelegent na ponad 30 konferencjach naukowych oraz odbywając praktyki w wiodących kancelariach prawniczych w Lublinie. Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy i prawa medycznego. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Współpracuje z Kancelarią od 2021 r.

e-mail: ogrzywaczewski@mk-radca.pl

Aplikant radcowski Bartłomiej Mroczkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek Prawo. Odbywał praktyki w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w renomowanych Rzeszowskich oraz Krakowskich kancelariach. W Kancelarii zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu: prawa zamówień publicznych; prawa budowlanego; prawa gospodarczego; prawa kontraktowego; prawa administracyjnego; prawa medycznego; windykacji i egzekucji. Posługuje się językiem angielskim i czeskim. Współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych M. Mazur R. Kościelska – Mazur od 2021 roku.

e-mail: bmroczkowski@mk-radca.pl

Aplikant radcowski Monika Mroczek

e- mail: mmroczek@mk-radca.pl

Asystent ds. Administracyjno- Biurowych Barbara Kępińska

Prowadzi obsługę administracyjną Biura Kancelarii.
e-mail: bkepinska@mk-radca.pl