Wyroki KIO


Wyroki KIO

2012-06-01

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 czerwca 2012 r.

Przedmiotem analizy Krajowej Izby Odwoławczej był zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 7 ust. 1 i 3 u...

Więcej
Wyroki KIO

2011-06-07

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2011 r.

Odwołujący w treści odwołania zarzucił Zamawiającemu naruszenie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 2 p...

Więcej
Wyroki KIO

2011-02-04

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lutego 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego szeregu przepisów, w...

Więcej