Prawo zamówień publicznych

 

W zakresie prawa zamówień publicznych zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Prawnicy Kancelarii pod kierunkiem Marka Mazura (zarówno po stronie zamawiającego, jak i potencjalnych wykonawców) doradzają w sprawnym prowadzeniu procedur zamówieniowych, przygotowywaniu dokumentów przetargowych. Z racji prowadzenia obsługi prawnej licznej grupy podmiotów sektora finansów publicznych, na bieżąco zajmujemy się przygotowaniem a później nadzorowaniem realizacji całego procesu zamówień. 

W szczególności:

  • przygotowujemy wewnętrzne regulacje w zakresie zamówień publicznych w tym regulaminy udzielania zamówień publicznych, plany zamówień publicznych,
  • opiniujemy wszelkie problemy zaistniałe w procesie postępowania prowadzonego w trybie przewidzianym ustawą prawo zamówień publicznych,
  •  przygotowujemy, wszelkie pisma w postępowaniu odwoławczym na czynności Zamawiającego (odwołanie, odpowiedzi na odwołanie, skarga do sądu, itp.),
  • reprezentujmy Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym,
  •  doradzamy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykorzystanie środków publicznych, w tym również tych pochodzących z Unii Europejskiej.

Nasi eksperci

Radca prawny Marek Mazur Wspólnik, radca prawny od 1997 r.

e-mail: mmazur@mk-radca.pl

Radca prawny Michał Szeląg, radca prawny od 2017 r.

e-mail: mszelag@mk-radca.pl

radca prawny Joanna Kempisty- Żebrowska

e-mail: jzebrowska@mk-radca.pl 

Masz pytanie? Napisz do nas