Cennik

 

Zasady rozliczania

Żeby wyjść naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy następujące formy wynagrodzenia za pracę naszych prawników:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – stałe miesięczne wynagrodzenie w zależności od ilości czasu poświęconego na obsługę prawną,
  • wynagrodzenie godzinowe – określona stawka godzinowa, wynagrodzenie uzależnione jest od ilości godzin poświęconych na wykonanie konkretnego zlecenia,
  • wynagrodzenie za wynik – określony procent od wyegzekwowanej (lub wynegocjowanej) należności,
  • wynagrodzenie za zadanie – indywidualnie ustalone wynagrodzenie za określoną czynność (opinia, porada prawna, pismo procesowe, zastępstwo przed sądem).