Prawo związkowe

 

Prowadzimy również obsługę prawną związków zawodowych, w tym w zakresie ich tworzenia oraz rejestracji, udziału w negocjacjach z pracodawcami w sprawach układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, premiowania, regulaminów

zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy, doradztwa dla członków związków zawodowych w ich indywidualnych sprawach pracowniczych.

Nasi eksperci

Radca Prawny Cezary Palczarski, radca prawny od 1996 r.

e-mail: cpalczarski@mk-radca.pl.

Masz pytanie? Napisz do nas