Kancelaria zatrudni aplikanta radcowskiego oraz radcę prawnego/adwokata

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres kancelaria@mk-radca.pl

Więcej informacji