Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
MK Radca
MK Radca MK Radca MK Radca
Znajdujesz się tutaj:   MK Radca » Aktualności » Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 czerwca 2012 r.

Przedmiotem analizy Krajowej Izby Odwoławczej był zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zw. dalej PZP) w związku z naruszeniem art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 3 PZP oraz w związku z naruszeniem art. 26 ust. 4 PZP.


Więcej
 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2011 r.

Odwołujący w treści odwołania zarzucił Zamawiającemu naruszenie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, a także art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.


Więcej
 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lutego 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego szeregu przepisów, w tym art. 26 ust. 3 PZP w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP.


Więcej
 

Opinie prawników Kancelarii - prawo zamówień publicznych

Opinia w przedmiocie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych – określenie kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych.


Więcej
 

Opinie prawników Kancelarii - prawo zamówień publicznych

Opinia co do możliwości unieważnienia postępowania w przypadku braku otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych (przyznanych przez organ założycielski), w celu sfinansowania dostawy sprzętu.


Więcej
© MK Radca - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline.