Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
MK Radca
MK Radca MK Radca MK Radca
Znajdujesz się tutaj:   MK Radca » Specjalności » Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

W zakresie prawa zamówień publicznych zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Prawnicy Kancelarii pod kierunkiem Marka Mazura (zarówno po stronie zamawiającego, jak i potencjalnych wykonawców) doradzają w sprawnym prowadzeniu procedur zamówieniowych, przygotowywaniu dokumentów przetargowych. Z racji prowadzenia obsługi prawnej licznej grupy podmiotów sektora finansów publicznych, na bieżąco zajmujemy się przygotowaniem a później nadzorowaniem realizacji całego procesu zamówień.

W szczególności:


•    przygotowujemy wewnętrzne regulacje w zakresie zamówień publicznych w tym regulaminy udzielania zamówień publicznych, plany zamówień publicznych,


•    analizujemy dokumentację udostępnioną przez zamawiającego i weryfikujemy oferty pod względem ich zgodności z prawem i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


•    opiniujemy wszelkie problemy zaistniałe w procesie postępowania prowadzonego w trybie przewidzianym ustawą prawo zamówień publicznych,


•    przygotowujemy, wszelkie pisma w postępowaniu odwoławczym na czynności Zamawiającego (odwołanie, odpowiedzi na odwołanie, skarga do sądu, itp.),


•    reprezentujmy Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym,


•    doradzamy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykorzystanie środków publicznych, w tym również tych pochodzących z Unii Europejskiej.

© MK Radca - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline.