Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
MK Radca
MK Radca MK Radca MK Radca
Znajdujesz się tutaj:   MK Radca » Aktualności » Zamówienia publiczne » Opinie prawników Kancelarii - prawo zamówień publicznych

Opinie prawników Kancelarii - prawo zamówień publicznych

OPINIA - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych – określenie kryterium oceny ofert


W postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych, Zamawiający formułując kryteria oceny ofert związany jest nie tylko przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ale również innych aktów prawnych, w tym (w szczególności) normami wynikającymi z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) - tak m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt: KIO 122/11.
Z uwagi na powyższe, obok kryterium ceny, w przedmiotowym postępowaniu zasadne jest wprowadzenie kryterium, które będzie realizowało tzw. ,,zasadę bliskości’’ wyrażoną w art. 9 ust. 2 powołanej ustawy o odpadach, zgodnie z którą odpady winny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Dodatkowo wprowadzenie w/w kryterium jest uzasadnione okolicznością, że w danym stanie faktycznym Zamawiający nie mógł zapewnić unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych na terenie województwa, na obszarze którego są one wytwarzane (zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 4 w zw. z art. 9 ust. 5 ustawy o odpadach), co z kolei implikuje zastosowanie generalnej zasady bliskości.
Tym samym wprowadzenie przez Zamawiającego kryterium pn: ,,odległość – ilość kilometrów od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji (miejsca przeznaczonego do ich unieszkodliwiania)’’ realizuje przepisy ustawy o odpadach i powinno być stosowane do wszystkich objętych zamówieniem odpadów.

M.G. (06.2012)

© MK Radca - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline.