Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
MK Radca
MK Radca MK Radca MK Radca
Znajdujesz się tutaj:   MK Radca » Aktualności » Ochrona zdrowia » Opinie prawników Kancelarii - prawo ochrony zdrowia

Opinie prawników Kancelarii - prawo ochrony zdrowia

Pozorna umowa poręczenia, zawarta dla ukrycia umowy przelewu wierzytelności przez wierzyciela zakładu opieki zdrowotnej z podmiotem profesjonalnie zajmującym się obrotem wierzytelnościami i pozasądową windykacją wierzytelności, może naruszać umowny zakaz zawarcia umowy przelewu wierzytelności. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 kwietnia 2012r. (sygn. akt: III CZP 10/12).

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dużą popularność na rynku medycznym zdobył wtórny obrót wierzytelnościami zakładów opieki zdrowotnej, który wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami. Kontrahenci SP ZOZ-ów korzystają najczęściej z usług podmiotów profesjonalnie zajmujących się obrotem wierzytelnościami i pozasądową (a w razie braku terminowej zapłaty – również sądową) windykacją wierzytelności specjalizujących się właśnie w obrocie wierzytelnościami SP ZOZ-ów. Działania windykacyjne prowadzone przez tego typu podmioty mogą doprowadzić do wstrzymania udzielania świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji do braku dostępu do tych świadczeń na danym terenie. Dlatego też szpitale częstokroć umieszczają w umowach z dostawcami leków, materiałów opatrunkowych, czy sprzętu medycznego zakaz przelewu wierzytelności wynikających z danej umowy.

Zagrożenia wynikające z obrotu wierzytelnościami szpitali dostrzegł również ustawodawca i z dniem 22 grudnia 2010r. wprowadził na gruncie, obowiązującej do dnia 30 czerwca 2011r., ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm..) zakaz dokonywania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela SP ZOZ bez zgody  podmiotu, który utworzył zakład. Obecnie, na gruncie obowiązującej od dnia 01 lipca 2011r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), dla ważności czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela SP ZOZ wymagana jest zgoda podmiotu tworzącego SP ZOZ.

Mając na względzie przedmiotowy zakaz (już nie tylko umowny, ale i ustawowy) podmioty  profesjonalnie zajmujące się obrotem wierzytelnościami zawierają obecnie  z wierzycielami SP ZOZ- ów umowy, w których nie dokonują przelewu wierzytelności SP ZOZ-ów, a jedynie poręczają ich zobowiązania. Następnie, w razie nieterminowej realizacji zobowiązań przez SP ZOZ-y (co w obecnej sytuacji finansowej polskiej służby zdrowia zachodzi często), spłacają za nie dług i wstępują w prawa zaspokojonego wierzyciela. Finalnie realizowany jest zamierzony cel - zmiana wierzyciela SP ZOZ-u.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów – podmioty lecznicze, względem których, wbrew ustawowemu zakazowi, dokonane zostały czynności skutkujące zmianą wierzyciela podmiotu leczniczego. Prezentowane przez nas w wielu tego typu sprawach stanowisko zostało podzielone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 kwietnia 2012r. (sygn. akt: III CZP 10/12).

Zob. też http://www.rp.pl/artykul/863550.html

B.B. (06.2012)

© MK Radca - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline.